ඇමෙරිකානු කාන්තාවකට ඩොලර් බිලියන 284කට අධික විදුලි බිලක් ?

0
105

ඩොලර් බිලියන 284 ක විදුලි බිලක් ලද පාරිභෝගිකයකු පිළිබඳව ඇමෙරිකාවේ පෙන්සිල්වේනියා ප්‍රාන්තයෙන් වාර්තා වේ.

මේරි හොරොමන්ස්කි නැමැති කාන්තාවට 2018 නොවැම්බර් මස වන විට ඩොලර් බිලියන 284 ක විදුලි බිලක් ගෙවිය යුතු බවට දන්වා ඇත.

මෙය දුටු සැණින් තිගැස්සුණු ඇය, පසුව එම ගණන වැරදීමක් බව සොයා ගත්තාය.
“මගේ ඇස් ඔළුවෙන් ගැලවිලා එළියට පනිනවා වගේ දැනුනා”, ඇය ‘ඊරි ටයිම් නිව්ස්’ (Erie Time News) වෙත කී ඇය, “අපි නත්තලට විදුලි බුබුළු දැම්මා, මම හිතුවා අපි ඒවා වැරදි විදියට දාලද කියල” යැයි සඳහන් කළාය.

මේරිගේ නිවැරදි විදුලි බිල ඩොලර් 284.46 ක් ලෙස විදුලි බල සම්පාදන ආයතනය පසුව දන්වා ඇත.
ඩොලර් 284,460,000,000 ක් මෙන්ම එහි පළමු ගෙවීම ලෙස ඩොලර් 28,176 ක මුදලක් දෙසැම්බර් මස අගදී ගෙවිය යුතු බව විදුලි බිලෙහි සදහන් වූයේ කෙසේදැයි තමන් නොදන්නා බව අදාළ විදුලි සැපයුම් ආයතනයේ ප්‍රකාශකයා පැවසීය.

“මේ පාරිභෝගිකයා අපගේ වැරැද්ද පෙන්වා දීම අපි අගය කරනවා” යැයි ද එම ප්‍රකාශකයා සඳහන් කළේය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here