ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 292.1ක් මහ බැංකුවට බැර කරයි!

0
109

චයිනා මර්චන්ට් පෝර්ට් හෝල්ඩින් සමාගමෙන් ලැබුණු ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 292.1ක මුදලක් සිය බැංකු ගිණුමට බැර කළ බව මහ බැංකුව ඊයේ දිනයේදී ප්‍රකාශ කරනු ලැබුවා.

 

ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 292.1 ක් යනු , හම්බන්තොට වරායේ මෙහෙයුම් කටයුතු පැවරිම වෙනුවෙන් ලැබිය යුතු මුළු මුදලින් 30%ක් පමණි.එම චෙක්පත අදාළ සමාගම විසින් පසුගියදා රනිල් වික්‍රමසිංහ මහාතාට ප්‍රදානය කරනු ලැබුවා.

එම මුදල, රජය වෙනුවෙන් පවත්වාගෙන යනු ලබන එක්සත් ජනපද ඩොලර් ගිණුම වෙත බැර වි ඇති බව මහ බැංකුව වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කර සිටියා..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here