රුසියාව ශ්‍රි ලංකාවට පනවා තිබු තේ තහනම ඉවත් කරගනි.

0
99

රුසියාව විසින් මෙරටට පනවා තිබු තේ මිළදි ගැනිමේ තහනම ඉවත් කරගෙන ඇති බව වාර්තා වේ.මේ මස එනම් දෙසැම්බර් 30 වන දින සිට බලපැවැත්වෙන පරිදි තේ තහනම ඉවත් කර ඇති බව වැඩිදුරටත් සඳහන් වේ.

පසුගිය 18 වනදා සිට රුසියාව ශ්‍රි ලංකාවේ තේ මිළදි ගැනිම තහනම් කරනු ලැබුවේ මෙරටින් අපනයනය කල තේ වල කුරුමිණි විශේෂයක් තිබුනාය යන චෝදනාව මතය.

එම චෝදනාව පිළිබඳව විමසා බලා තහනම ඉවත් කර ගැනිම සඳහා මෙරටින් තාක්ෂණික කමිටුවක්ද පිටත් කර යැවිමට කටයුතු කරනු ලැබුවේ, තේ තහනම ශ්‍රි ලංකා ආර්ථිකයට සැළකිය යුතු බලපෑමක් ඇති කරන නිසාය.

එම තාක්ෂණික කමිටුවට තේ මණ්ඩලයේ සාමාජිකයන් කිහිපදෙනෙක් ද ඇතුළත් වි තිබුනු අතර සාකච්ඡා මගින් තේ තහනම ඉවත්කර ගැනිමට රුසියානු නියෝජිතයින් කැමැත්ත පළ කල බව අමාත්‍ය නවීන් දිසානායක මහතා මාධ්‍යට ප්‍රකාශ කර සිටියා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here