බෙහෙත් දෙන, සැත්කම් කරන අපුරු දුම්රිය

0
167
⏹ලෙඩක් උනොත්, කවුරුත් යන්නේ රෝහලකට.
නමුත් ඉන්දියාවේ නම් බෙහෙත් දෙන කෝච්චියක් තියනවා.
Lifeline Express නැතිනම්  Jeevan Rekha Express, රෝහල් දුම්රියක්. 1991 වසරේ සිට විදේශ ආධාර යටතේ ඉන්දියාවේ රාජ්‍ය ආයතනවලද දායකත්වයෙන් ක්‍රියාත්මක වන මෙම දුම්රිය මගින් දැනට ලක්ෂ සංඛ්‍යාත රෝගීන්ට ප්‍රතිකාර කර තිබෙනවා.
 
⏹ඉන්දියාවේ බොහෝ පලාත් වල සෞඛ්‍ය ගැටලු අපමණයි. නිසි ප්‍රතිකාර හා සුදුසුකම් ලත් පිරිස් වල හිගයන් බොහෝයි. ඔසු සලේ බෙහෙත් සුවද හා වෙදතුමන්ගේ බස නොඇසෙන නොදැනෙන නොහදුනන දුෂ්කර ගම්මාන වෙත ඇදෙමින් Lifeline Express ප්‍රතිකාර කටයුතු සිදුකරනවා.
⏹Lifeline Express, ශල්‍යගාර, බාහිර ප්‍රතිකාර ඒකක, දන්ත වෛද්‍ය ඒකක, රසායනාගර, x-ray, ස්කෑන්, වාට්ටු හා වෛද්‍ය නිවස්න වැනි සාමාන්‍ය රෝහලක ඇති ප්‍රධාන අංග සමන්විතයි.
⏹බාහිර ප්‍රතිකාර, විකලාංග, අක්ෂි සායන, කථන හා ශ්‍රවන සායන, ප්ලාස්ටික් සැත්කම්, පවුල් සැලසුම් හා එන්නත්කරණය වැනි කටයුතු සිදුකරනවා. දැනට Lifeline Express තුල සිදුකර ඇති සැත්කම් සංඛ්‍යාව ලක්ෂය ඉක්මවන බවයි පැවසෙන්නේ.
⏹ගම් නියම් ගං සැරිසරන Lifeline Express, යම් ගමකට පැමිණිමට පෙර අදාල ග්‍රාමයේ පොස්ටර්, අත්පත්‍රිකා හා පෝරම මගින් ජනතාව දැනුවත් කිරිම සිදුකරනවා. ඒ ඒ ගම්වල වෛද්‍යවරුන්ද ප්‍රතිකාර කිරිම සදහා Lifeline Express හා එක්වෙනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here