ගැඹුරු තෙලේ අයිස්ක්‍රීම් බදිමු! 01

0
167

🍧 අපි කොහොමද , සීතලම සීතල අයිස්ක්‍රීම් ගැඹුරු තෙලේ බදින්නේ? හරිම , පුදුමයි , නේද?  ඒත් අපිට පුළුවන් , අයිස්ක්‍රීම් තෙලෙන් බැදලා, රසම රස කෑමක් , අයිස්ක්‍රීම් වලින් හදා ගන්න.

🍧අයිස් ක්‍රීම් තෙලේ බදින්න ආකාර කීපයක්ම තියනවා. ඉතිං , අපි චුට්ටක් ට්‍රයි කරලා බලමු නේද?

අයිස්ක්‍රීම් කට්ලට්

👉අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය

🌸ඔබ කැමැති රසකින් අයිස්ක්‍රීම්

🌸බිත්තර

🌸දැවටීමට බිස්කට් කුඩු

👉ක්‍රමය

🌼පලමුව කියන්න ඕන, පහත කෑම හදන්න සැලකිය යුතු කාලයකට කලින් ඔබ ගන්න අයිස්ක්‍රිම් වලින් ස්කූප්ස් අවැසි පමණට තැටියක් මතට දාලා ශීතකරණයේ තියලා තියන්න.

🌼 එහෙම කලාට හොදට ඝණ වෙලා හිටිනවා. හදාගන්නත් ලේසියි.

🌼ඝන තත්ත්වයේ ඇති අයිස්ක්‍රීම් ස්කූප්ස්/ බෝල  ගෙන එය බිත්තර සාරු හා බිස්කට් කුඩු වල දවටා බැදගන්න.

🌼 පසුව ආයිත් මෙම බෝලය ශීතකරණයේ දමන්න.  සීතරගත් පසුව පෙර පරිදිම නැවත දවටා ගන්න.

🌼 නැවත ශීතකරණයේ මදක් තබන්න. පසුව තෙලෙන් බැදගන්න.

වැදගත් 👇

🌼 කැමැති නම් බිස්කට් කුඩු වෙනුවට කෙලොග්ස් / කෝන්ෆ්ලෙක්ස් හෝ වෙනත් රසවත් ආදේශකයක් බාවිතා කරන්න පුලුවන්. චෝකලට් සිරප් ටිකකුත් දාගත්තානම් හරිම රසයි.

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here