ෆැෂන් කරන සීයලා , ආචීචිලා

0
116

❤️ඉස්සර තමයි තරුණ කෙල්ලෝ, කොල්ලෝ විතරක් ෆැෂන් කරේ. ඒත් දැන් කාලේ එහෙම නෑ. මොකද දැන් ෆැෂන් කරන්න ආචිචීලා, සීයලත් පටන් අරන්. එයාලා මේ වැඩේ පටන් ගත්තා කියන්නේ ඉතිං, තරුණ අපිට තැනක් නැති වෙන වැඩක් .?. ඔල්ඩ් ෆැෂන් පැත්තකට දාලා අළුත් ට්‍රේන්ඩ් එකට මේ කපල්  අදින පළදින හැටි බලන්නකෝ. වයස ගැනවත් හිතන්නේ නැතුව කරන ෆැෂන් නම් හරි අපූරුයි. ❤️

01.Bon and Pon (Japan)

02.Günther and Britt (Germany)

03.Nazare and Eduardo (Portugal)

04.Karen and Greg (Great Britain)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here