පරණ ඔරලෝසුවෙන් අළුත් ආභරණ හදන ගැහැණු ළමයා

0
106

⌚️පාවිච්චි කරපු ඔරලෝසුව කැඩිලා ගියහම අපිනම් ඕක එකපාරක්, නැත්තම් දෙපාරක් හදලා පාවිච්චි කරයි. බැරිම උනොත් විසිකරලා දාලා අළුත් එකක් ගනියි. ඒත් මේ කියන්න යන්නේ, එහේම කැඩිලා විසිකරන ඔරලෝසු වලින් අළුත් ආභරණ හදලා විකුණන ගැහැණු ළමයෙක් ගැනයි. නමින් ඇය වික්ටෝරියා. ?

⌚️මේ වෙනුවෙන් ඇය, දවසට පැය 14ක පමණ කාලයක් කැප  කරනවා. වික්ටෝරියා කියන්නේ, තමන්ගේ නිර්මාණ , උපරිම ගුණාත්මක බවින් යුතුව, යුනික් විදියට පාරිභෝගිකයන්ට දෙන්න තමන් උත්සහ කරන බවයි. මේ නිර්මාණ වලට හොඳ මිළකුත් වෙළෙඳපොළේ  තියෙන බවයි ඈ පවසන්නේ. පහතින් දැක්වෙන්නේ ඇගේ නිර්මාණ එකතුවයි.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here