අවුරුදු 1000කට වරක් පමණක් ඔබේ වයසට සිදුවන අපුරු දේ

0
138

🌼 මේ ලිපියෙන් කියන්න යන්නේ, හරි අපූරු ගණිත මිනුමක් ගැනයි. ඒ වගේම, මේ අවස්ථාව අපිට ලැබෙන්නේ අවුරුදු 1000කට  වරක් පමණයි.

🌼 පොඩ්ඩක් ට්‍රයි කරලා බලන්න , මේ ක්‍රමයෙන් ඔයාගේ වයසයි, ඉපදුන අවුරුද්දයි , 2017 අවුරුද්දයි අතර තියෙන සම්බන්ධය මොකක්ද කියලා.

🌼 මෙහෙමයි, උදාහරණයක් විදියට ඔයා හිතන්න , දැන් ඔයාගේ වයස අවුරුදු 64යි කියලා . ඒ වගේම ඔයා ඉපදුන අවුරුද්ද 1953. දැන් බලමු මේ කරුණු ටික කොහොමද එකිනෙකට ගැළපෙන්නේ කියලා .

🌼 1953+64 = 2017

🌼 ඔයාගේ වයසයි, ඉපදුන අවුරුද්දයි එකතු කළාම එන්නේ 2017 නේද?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here