සුනඛයන් වයසට යන හැටි

0
108

🐶අපි හැමෝම ඉපදුන දවසේ ඉඳන් මේ ගෙවන හැම තප්පරයකදිම වයසට යනවා. මේ ලිපිය බලන ඔබ ලිපිය කියවා අවසන් කරන ඒ මොහොතේත් විනාඩි කිහිපයකින් වයසට ගොස් ඇති බව ඔබට සිතුනා ද ?

🐶මතුපිටින් බැලු බැල්මට එහෙම නොවුනත් යතාර්ථය එයයි. අපි වගේම සතුන්ද මේ පොදු ධර්මතාවයට මුහුණ දෙනවා. අද ලිපියෙන් කියන්නේ අමන්දා ජෝන්ස් නම් ජායාරූප ශිල්පිනියට අනුව සුනඛයන් වයසට යන ආකාරය පැහැදිලි කිරිමයි.

🐶අමන්දා ජෝන්ස් කියන්නේ ඡායාරූප ශිල්පිනියක්. මැය පසුගිය වසර විස්සක පමණ කාලය ගත කලේ අපූරු ව්‍යාපෘතියක් වෙනුවෙන්. ඒ තමයි අපි නිවෙස් වල ආදරයෙන් ඇති කරන සුනඛයන් වයසට යන ආකාරය කැමරා කාචයට හසුකරගැනීමට.

🐶අපි සුරතලයට නිවෙස් වල ඇති කරන සුනඛයන් වසර 12ක කාලයක් වගේ සාමාන්‍යයෙන් ජිවත් වෙනවා. නමුත් ඒ වසර 12ක කාලය මිනිසාගේ ආයු කාලයට වඩා වෙනස්. ප්‍රමාණයෙන් කෙටි වුනත් එය සුනඛයන්ගේ වයස අතින් දීර්ග කාලයක්. උන් අපිට වඩා ඉක්මනින් වයසට යනවා.

🐶තරුණ කාලයේ අපූරු ලොම් කබායකින් වැසුණු උන් කාලයත් සමඟ අවර්ණ වී ලොම් වල පැහැය වෙනස් ව උන්ගේ ජවය අඩු වී යන ආකාරය ඔබ දැක ඇති. අපි ආදරයෙන් ඇති කරන මේ සතුන් වයසට යනු දැකීම සිතට දුකක් ගෙන දෙන කාරණයක්. නමුත් එය සතුන්ට මෙන්ම මිනිසුන්ටත් පොදු ධර්මතාවයක්. ඇගේ ජායාරූප පෙළ දැක්කාම ඔබට ඒ ගැන තේරුම් යාවි.

01.Corbet — 2 years and 11 years

02. Briscoe 1 Year And 10 Years

03.Kayden And Brodie 5 Years And 11 Months–7 Years And 12 Months

04.Cooper 3 Years And 10 Years

05.Fred 2 Years And 10 Years

06.Poppy 1 Year And 7 Years

07.Audrey 3 Years And 12 Years

08.Rufus 6 Months And 13 Years

09.Lily 8 Months And 15 Years

10. Maddy 5 Years And 10 Years

11.Abigale 5 Months And 8 Years

12.Sydney And Savannah 16 Months And 5 Months -10 Years And 9 Years

13.Maddie And Ellie 7 And 6 Years -14 And 13 Years

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here